Jelentkezés

A Gábriel Angyalház Alapítvány várja a hátrányos helyzetű, 14 és 26 év közötti tehetséges, tanulni vágyó középiskolások, főiskolások, egyetemisták valamint művészek (zenész, festőművész, szobrász, fotográfus stb.) jelentkezését határon innen és túl.

A 2016-os pályázati periódus lezárult.

NYERTES PÁLYÁZATOK MEGTEKINTÉSE 

Szükséges dokumentumok

Középiskolás pályázóktól a következő dokumentumokat várjuk (Word vagy PDF dokumentumba egyesítve):

– önéletrajz, melyben a pályázó kitér családi, szociális körülményeire, vagyoni viszonyaira, a családban együtt élő személyek számára, közülük megjelölve a keresők és eltartottak számát, életkorát

– rövid leírás, hogy milyen tervei vannak a továbbtanulással kapcsolatban

– középiskolai bizonyítványok másolata

– tanári/szaktanári ajánlás

– igazolás az iskolájától/osztályfőnökétől a pályázó tanulmányi előmeneteléről, amely egy rövid szöveges értékeléssel a tanuló családi, szociális helyzetére, körülményeire is kitér

– valamint kérjük a jelentkezésben konkretizálják, hogy mire volna szükségük, mivel tudja őket segíteni a Gábriel Angyalház Alapítvány.

Egyetemista/főiskolás pályázóktól a következő dokumentumokat várjuk (Word vagy PDF dokumentumban egyesítve):

– önéletrajz, melyben a pályázó kitér családi, szociális körülményeire, vagyoni viszonyaira, a családban együtt élő személyek számára, közülük megjelölve a keresők és eltartottak számát, életkorát

– rövid leírás, hogy milyen tervei vannak az egyetem elvégzése után

– utolsó két lezárt félév indexének fénymásolata vagy elektronikus leckekönyvének (NEPTUN, ETR) hitelesített másolata

– tanári ajánlás

– a szociális rászorultságával kapcsolatban igazolás benyújtása, hogy a felsőoktatási intézménytől igényelt-e, kap-e szociális illetve lakhatási támogatást, juttatást

– valamint kérjük a jelentkezésben konkretizálják, hogy mire volna szükségük, mivel tudja őket segíteni a Gábriel Angyalház Alapítvány.

Ezen felül mind a középiskolás és egyetemista/főiskolás pályázók egyrészt maguk nyilatkozzanak családi/szociális/vagyoni helyzetükről, másrészt saját, valamint a velük egy háztartásban élők jövedelmét, vagyoni helyzetét az alábbi dokumentumokkal igazolják:

– az előző egy évben elért jövedelem igazolása (munkáltatótól beszerzett jövedelemigazolás, Személyi jövedelemadó bevallás) és/vagy

– családi pótlék folyósítását igazoló dokumentum és/vagy

– fizetett/kapott tartásdíj és/vagy

– nyugdíj folyósítását igazoló dokumentum és/vagy

– Munkanélküli Központ által kiállított határozat vagy hatósági bizonyítvány vagy

– nyilatkozat lakáskörülményekről (saját vagy bérelt lakásban lakik, szobaszám, együtt élő eltartásra szoruló és összes személy stb.)

Művészeti pályázók
A művészeket kérjük, hogy pályázatukkal együtt küldjék meg online portfóliójukat (munkájukról készült fotókat leírással), valamint a jelentkezésükben konkretizálják, hogy mire volna szükségük, mivel tudja őket leginkább segíteni a Gábriel Angyalház Alapítvány. A zenészpalántákat kérjük, hogy készítsenek egy bemutatkozó (házi) videófelvételt, melyben játszanak vagy énekelnek, valamint egy bővebb leírást zenei terveikről. A videókat kérjük töltsék fel a videókat YouTube-ra és a videófájlhoz kapcsolódó linket küldjék el e-mail címünkre, hogy ezzel is megkönnyítség a pályázatelbírálás folyamatát. Ezen kívül kérjük a pályázókat, hogy a jelentkezésükben konkretizálják, hogy mire volna szükségük, mivel tudja őket leginkább segíteni a Gábriel Angyalház Alapítvány.

Jelenleg nincs nyitott pályázati felhívás.

A pályázatokat elektronikus úton várjuk.

Email: gabrielangyalhaz@gmail.com

További kérdéseiket ugyaerre a fent feltültetett email címre küldhetik el.


A korábbi évek eredményei:

A 2016-os pályázati periódus lezárult.

NYERTES PÁLYÁZATOK MEGTEKINTÉSE

A 2015-ös pályázati periódus lezárult.

NYERTES PÁLYÁZATOK MEGTEKINTÉSE