Rólunk

Az alapívány célja a hátrányos helyzetű tehetséges, tanulni vágyó középiskolások, főiskolások, egyetemisták, valamint zenészek támogatása, határon innen és túl.

Legyen az művészi szakma vagy éppen orvostan hallgató aki segítséget kér, a lényeg, hogy lássuk benne a szorgalmat és a tenni akarást.

Ezen kívül minden évben egy tehetséges zenészpalánta lehetőséget kap egy lemezfelvételre a SuperSize Recording stúdióban a Hunnia Records lemezkiadó jóvoltából.

Sokszor elég egy segítő kéz a kitöréshez és a teremtéshez.

Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.

“Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén

ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok

vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem,

ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,

hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,

odaadhatom a testemet is égő áldozatul,

ha szeretet nincs bennem,

mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

a szeretet nem féltékeny,

nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,

nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,

örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha.

A prófétálás véget ér,

a nyelvek elhallgatnak,

a tudomány elenyészik.

Most megismerésünk csak töredékes,

és töredékes a prófétálásunk is.

Ha azonban elérkezik a tökéletes,

ami töredékes az véget ér.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,

úgy gondolkoztam, mint a gyermek,

úgy ítéltem, mint a gyermek.

De amikor elértem a férfikort,

elhagytam a gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben homályosan látunk,

akkor majd színről színre.

Most még csak töredékes a tudásom,

akkor majd úgy ismerek mindent,

ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,

de közülük legnagyobb a SZERETET.”